Asociaciones Catalunya

Buscador de entidades de Catalunya

 
 
Se encontraron  63   entidades
Entidad Siglas
1 Asociación CADASIL España ACE
2 Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia ACAEBH
3 Asociación Catalana para el Síndrome de Prader Willi ACSPW
4 Asociación Catalana Síndrome de Klinefelter ASCATSK
5 Asociación Chromo22 CHROMO22
6 Asociación Cistinosis de España ACE
7 Asociación Ciudadana de Afectados de Cistitis Intersticial / Síndrome de Dolor Vesical ACACI
8 Asociación de Afectados de Distrofia Muscular Facio Escapulo Humeral en España FSHD SPAIN
9 Asociación de Afectados por Hiperinsulinismo Congénito AFHICO
10 Asociación de Afectados por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales APQUIRA
11 Asociación de Cardiopatías Congénitas AACIC
12 Asociación de Familiares y Afectados por Patologías del Crecimiento AFAPAC
13 Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Neuroblastoma NEN
14 Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcoholismo Fetal AFASAF
15 Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna HPN España
16 Asociación de Padres con hijos diagnosticados de FASD "SAF Group" SAF GROUP
17 Asociación de Síndrome Miasténico Congénito ASMIC
18 Asociación Duchenne Somriures Valents DSV
19 Asociación Española de PACS1 -
20 Asociacion Española de Algias Perineales y Neuralgias Pudendas AEAP - NP
21 Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios AEDIP
22 Asociación Española de Enfermedades Vasculares Hepáticas AEVH
23 Asociación Española de Enfermos del Síndrome de Camurati-Engelmann CED
24 Asociación Española de Hemocromatosis AEH
25 Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados MPS España
26 Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis AELAM
27 Asociación Española Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal AELALD
28 Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange SCDL
29 Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejía Alternante AESHA
30 Asociación Española para la Galactosemia A.E.G
31 Asociación Impúlsate para la cura de los niños con déficit de merosina -
32 Asociación Juntos Podemos Vencer (Creada para Investigar Niemann Pick tipo C) AJPV
33 Asociación Microtia España AME
34 Asociación Miradas que hablan Duplicación MECP2 Mecp2
35 Asociación para la Información e Investigación sobre Enfermedades Renales Genéticas AIRG-E
36 Asociación para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar HIPOFAM
37 Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Biliares Inflamatorias ALBI-España
38 Asociación Síndrome de Méniére España ASMES
39 Asociación Síndrome STXBP1 STXBP1
40 Asociación Xeroderma Pigmentosum AXP
41 Asociación y Grupo de Apoyo a favor de las Personas afectadas por el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos (SIA) y condiciones relacionadas GRAPSIA
42 Associació Catalana d´Ataxies Hereditàries ACAH
43 Associació Catalana de Dèficits Inmunitaris Primaris ACADIP
44 Associació Catalana de Fibrosi Quística ACFQ
45 Associació Catalana de la Delecció 22 q ACD22q
46 Associació Catalana de la Síndrome de Rett ACSR
47 Associació Catalana de les Neurofibromatosis ACNefi
48 Associació Catalana de Malaltia de Huntington ACMAH
49 Associació Catalana de Persones amb Malaties Neuromusculares ASEM Catalunya
50 Associació Catalana del Síndrome de Williams ACSW
51 Associació Catalana Síndrome X Frágil ACSXF
52 Associació d´Afectats per la Síndrome de Marfan SIMA Catalunya
53 Associació de Grups de Suport de l´ ELA a Catalunya AGSELA
54 Associació Retina Catalunya AARPC
55 Associació Síndrome Opitz C ASOC
56 Axenfeld-Rieger, Síndrome de -
57 Fundación Mencía Soler Lavin -
58 Fundación Niemann Pick de España FNP
59 Fundación Noelia - Fundación Noelia, niños contra la Distrofia Muscular Congénita por Déficit Colágeno VI Fundación Noelia
60 Hipertensión Pulmonar España Organización de Pacientes HPE-ORG
61 Mohr Tranebjaerg, Síndrome de -
62 Pequeños Superhéroes, Asociación de Miopatia Miotubular y Centronuclear -
63 Proyecto ALPHA. Asociación Distrofia Muscular de Cinturas por Déficit de Sarcoglicanos Proyecto ALPHA